«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈՒՎԿ ԱԿ

Կազմակերպությունը գրանցվել և լիցենզավորվել է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 2007թ. սեպտեմբերին` որպես Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն Առևտրային Կոոպերատիվ:

Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիայի առաքելությունն է բարելավել կյանքի որակը Հայաստանի Հանրապետության գյուղերում` մատուցելով կոոպերատիվ սկզբունքների վրա հիմնված մատչելի ֆինանսավարկային ծառայություններ:

Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիան ունի մասնաճյուղեր ՀՀ 5 մարզերում և Երևանում:

Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն Առևտրային Կոոպերատիվը ՀՀ տարածքում իրականացնում է գյուղատնտեսությամբ զբաղվող և գյուղատնտեսական մթերքի վերամշակում իրականացնող, ինչպես նաև այլ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վարկավորում:

 

Հասցե: ՀՀ, ք. Երևան, Քաջազնունու 18
Էլ. փոստ:  fca@fca.am  

Հեռ.: (374 10) 550831, 550741, 556086

Please reload

Հայաստանի Հանրապետության վարկային կազմակերպությունների միություն

Հասցե: ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան փող. 26/3,  702 սեն.

Հեռ.: (374-10) 52 66 94

Էլ. Հասցե:  director@ucora.am