Կառավարում

Միության կառավարման մարմիններն են Միության անդամների ընդհանուր ժողովը, Միության նախագահը և գործադիր տնօրենը:

 

ՀՀ վարկային կազմակերպությունների միության բարձրագույն մարմինը Միության անդամների Ընդհանուր ժողովն է: Ընդհանուր ժողովը հրավիրվում է Միության նախագահի և գործադիր տնօրենի կողմից` առնվազն տարին երկու անգամ:

 

Ընդհանուր ժողովն իրավասու է որոշում կայացնել Միության գործունեությանը վերաբերող  և Կանոնադրության էությունից  բխող ցանկացած հարցի վերաբերյալ:

 

Ընդհանուր ժողովում նախագահում է Միության նախագահը, նրա բացակայության դեպքում` Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ այլ անդամ:  

    

Գործադիր տնօրենը նշանակվում է Ընդհանուր ժողովի կողմից:   Նա ղեկավարում է Միության ընթացիկ աշխատանքներն ու գործունեությունը: Գործադիր տնօրենը հաշվետու է Միության ընդհանուր ժողովին:

Please reload

Հայաստանի Հանրապետության վարկային կազմակերպությունների միություն

Հասցե: ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան փող. 26/3,  702 սեն.

Հեռ.: (374-10) 52 66 94

Էլ. Հասցե:  director@ucora.am