Ներքին ակումբներ

Միության կազմում ստեղծվել են 6 մասնագիտական ակումբներ, որոնց նպատակն է բարձրացնել միության գործունեության և անդամների համագործակցության արդյունավետությունը: Յուրաքանչյուր ակումբ տարեկան գումարում է 2-4 հանդիպում` քննարկելու առկա խնդիրները և միասնական հանդես գալու տարբերակները: Ակումբային քննարկումները նպատակ ունեն բացահայտել տվյալ պահին անդամներին հուզող գերակա ոլորտային խնդիրները և կատարել առաջարկություններ այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ: Մասնագիտական ակումբներն են` Ֆինանսական, Վարկային, Ռիսկեր/Աուդիտ, Իրավաբանական, ՏՏ, Մարդկային ռեսուրսներ/Ադմինիստրատիվ:

Please reload

Հայաստանի Հանրապետության վարկային կազմակերպությունների միություն

Հասցե: ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան փող. 26/3,  702 սեն.

Հեռ.: (374-10) 52 66 94

Էլ. Հասցե:  director@ucora.am