ՀՀ ՎԿՄ պատմություն

ՀՀ վարկային կազմակերպությունների միությունը հիմնադրվել է 2008 թ. հուլիսի 25-ին իր վեց հիմնադիր անդամների որոշմամբ, իսկ պետական գրանցում է ստացել 2008 թ. սեպտեմբերին:

Միության հիմնադիր անդամներն են`

  • «Արեգակ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ,

  • «Ջի-Էֆ-Սի Ջեներալ Ֆայնենշլ Քրեդիթ Քոմփանի» ՈՒՎԿ ՍՊԸ,

  • «Նոր Հորիզոն» ՈՒՎԿ ՍՊԸ,

  • «Սեֆ Ինտերնեյշնլ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ,

  • «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈՒՎԿ ԱԿ,

  • «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ:   

ՀՀ վարկային կազմակերպությունների միությունը հանդիսանում է ՀՀ-ում գործող վարկային կազմակերպությունների կամավոր միավորում:

Ներկայումս միությանն անդամակցում են 12 վարկային կազմակերպություններ:

Please reload

Հայաստանի Հանրապետության վարկային կազմակերպությունների միություն

Հասցե: ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան փող. 26/3,  702 սեն.

Հեռ.: (374-10) 52 66 94

Էլ. Հասցե:  director@ucora.am