ԿԲ-ի հետ Համատեղ Սեմինար Միությունում

Հայաստանի Հանրապետության վարկային կազմակերպությունների միությունում փետրվարի 25-ին տեղի է ունեցել «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ նոր օրենքի և ենթաօրենսդրական ակտերում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ սեմինար: Դասընթացը վարել են ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի աշխատակիցները:

 

Դասընթացի ընթացքում քննարկվել են հետևյալ թեմաները`

  • Հաշվետվություն տրամադրող անձանց ներքին դիտարկումների մարմնի գործունեությանը ներկայացվող պահանջները,

  • Ռիսկերի վրա հիմնված մոտեցման հասկացությունը և կիրառումը ֆինանսական հաստատությունների կողմից,  

  • Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության  հասկացությունը և ընթացակարգերը,    

  • Պարտադիր տեղեկացման ենթակա և կասկածելի գործարքներ և գործարար հարաբերություններ: Գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասեցում, մերժում կամ դադարեցում, և ահաբեկչության հետ կապված անձանց ֆինանսական միջոցների սառեցում,

  • Հաշվետվությունների ներկայացումը:

Please reload