«Արեգակ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

ԱՐԵԳԱԿ ՈՒՎԿ-ի առաքելությունն է նպաստել փոքր և միջին ձեռնարկատերերի տնտեսական զարգացմանը` տրամադրելով բարձրորակ, մատչելի և կայուն ֆինանսական ծառայություններ:ԱՐԵԳԱԿ միկրովարկային ծրագիրը հիմնադրվել է 1997թ.-ին Միավորված Մեթոդիստների Օգնության Կոմիտեն (UMCOR) կողմից: 2006թ. մարտին ԱՐԵԳԱԿ-ը գրանցվել և լիցենզավորվել է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից, որպես "ԱՐԵԳԱԿ" ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն:ԱՐԵԳԱԿ-ն ունի մասնաճյուղերի լայն ցանց Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում:Ներկայումս ԱՐԵԳԱԿ-ը տրամադրում է միկրո վարկեր, գրավով ապահովված բիզնես վարկեր, էքսպրես վարկեր (խմբային երաշխավորություններով ապահովված էքսպրես վարկեր), միկրո-էքսպրես վարկեր, սպառողական վարկեր, էքսպրես վարկային գիծ:Հասցե: ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան 4/6Էլ. հասցե: aregak@aregak.am   Հեռ.:  (374 60) 47 75 77

Կանոնադրություն

Գրանցման վկայական

Please reload