Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն

«Արեգակ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Ստեփանակերտի մասնաճյուղ` ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, 

Ազատամարտիկների փող. 16ա

Հեռ.` (0479) 4 11 04

էլ. հասցե` E.Sahakyan@aregak.am

 

Մարտունու մասնաճյուղ`ԼՂՀ, ք. Մարտունի, Ազատամարտիկների 23

Հեռ.` (0478) 2 12 62

էլ. հասցե` E.Sahakyan@aregak.am

«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

Ստեփանակերտի մասնաճյուղ`ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Մ. Մաշտոցի փողոց, թիվ 1

Հեռ.` (0479) 7 87 01, 7 87 02

Էլ. հասցե` stepanakert@bless.am

Please reload