ՀՀ ՎԿՄ-ն ներկայացրել է «Սոցիալական ցուցանիշների համախմբված հաշվետվությունը»

Նոյեմբերի 17-ին Իմպերիում Պլազա Բիզնես Կենտրոնում տեղի ունեցավ ՀՀ Վարկային Կազմակերպությունների միության կողմից իր անդամ վարկային կազմակերպությունների շրջանակում իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում հրապարակված «Սոցիալական ցուցանիշների համախմբված հաշվետվություն: Վարկային կազմակերպությունների փորձը» հաշվետվության շնորհանդեսը:

Շնորհանդեսին մասնակցում էին ինչպես ՀՀ ՎԿՄ անդամ, այնպես էլ անդամ չհանդիսացող վարկային կազմակերպություններ, ներկայացուցիչներ Կենտրոնական բանկից և այլ համագործակցող կազմակերպություններից:

Ծրագիրն իրականացվել է Միկրոֆինանսական կենտրոնի նախաձեռնությամբ՝ նպատակ ունենալով խթանել Սոցիալական ցուցանիշների կառավարման համընդհանուր չափորոշիչների տարածումն ու կիրառումը ֆինանսական կազմակերպությունների շրջանում: Այն իրականացվել է Social Performance Fund հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրի շրջանակներում, որը ստեղծվել է 2011թ.՝ Ֆորդ հիմնադրամի աջակցությամբ:

Հաշվետվությանը ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Please reload