«Ինչպե՞ս ճիշտ կողմնորոշվել վարկավորման շուկայում» թեմայով սեմինար ՀՀ ԿԲ-ում

ՀՀ ՎԿՄ-ն Ֆինանսական կրթության ազգային ռազմավարության (ՖԿԱՌ) գրասենյակի հետ համատեղ կազմակերպել է 2 սեմինար «Ինչպե՞ս ճիշտ կողմնորոշվել վարկավորման շուկայում» թեմայով: Սեմինարները կայացել են 2015 թ. հոկտեմբերի 20-ին և նոյեմբերի 19-ին ՀՀ կենտրոնական բանկում: Սեմինարը վարել է Հհ ՎԿՄ գործադիր տնօրեն Նարինե Թերզյանը: Յուրաքանչյուր սեմինարին մասնակցել են 20ական ուսանողներ Հայաստանի տարբեր համալսարաններից:

Please reload

Սեմինար ՀՀ ԿԲ-ում

Սեմինար ՀՀ ԿԲ-ում

Սեմինար ՀՀ ԿԲ-ում

Սեմինար ՀՀ ԿԲ-ում

Սեմինար ՀՀ ԿԲ-ում

Սեմինար ՀՀ ԿԲ-ում

Սեմինար ՀՀ ԿԲ-ում

Սեմինար ՀՀ ԿԲ-ում

Սեմինար ՀՀ ԿԲ-ում

Սեմինար ՀՀ ԿԲ-ում

Սեմինար ՀՀ ԿԲ-ում

Սեմինար ՀՀ ԿԲ-ում

Սեմինար ՀՀ ԿԲ-ում

Սեմինար ՀՀ ԿԲ-ում

Սեմինար ՀՀ ԿԲ-ում

Սեմինար ՀՀ ԿԲ-ում

Սեմինար ՀՀ ԿԲ-ում

Սեմինար ՀՀ ԿԲ-ում