Հաճախակի տրվող հարցեր

Please reload

Արդյոք ՀՀ ՎԿՄ-ն տրամադրում է վարկեր:

ՀՀ ՎԿՄ-ն վարկեր չի տրամադրում: Վարկեր տրամադրում են ՀՀ ՎԿՄ անդամ վարկային կազմակերպությունները:

Որն է ՀՀ ՎԿՄ հիմնական գործառույթը:

ՀՀ վարկային կազմակերպությունների  միության  հիմնական նպատակն է ՀՀ կենտրոնական բանկում, ՀՀ Կառավարությունում, պետական և ոչ պետական այլ մարմիններում, ինչպես նաև միջազգային կառույցներում ներկայացնել և առաջխաղացնել  իր անդամների ընդհանուր խնդիրներն ու շահերը:

Արդյոք ՀՀ ՎԿՄ-ն գործում է ԿԲ վերահսկողության ներքո:

ՀՀ վարկային կազմակերպությունների միությունը հանդիսանում է ՀՀ-ում գործող վարկային կազմակերպությունների կամավոր միավորում:

Արդյոք ՀՀ ՎԿՄ-ն կարգավորում է ՈՒՎԿ-ների գործունեությունը:

ՀՀ ՎԿՄ-ն համագործակցում և աջակցում է միայն իր անդամ վարկային կազմակերպությունների հետ և ոլորտի վերահսկողություն չի իրականացնում:

Please reload