Առաքելություն

Մեր առաքելությունն է նպաստել ՀՀ ֆինանսավարկային համակարգի      զարգացմանը` վարկային կազմակերպությունների ներուժի առավել ամբողջական և արդյունավետ կիրառման միջոցով:

Գործունեության ոլորտներ

  • Մասնակցություն ֆինանսաբանկային ոլորտի և վարկային ինդուստրիայի վերաբերյալ օրենսդրական նախաձեռնություններին և քննարկումներին,

  • հանդես գալ վարկային ինդուստրիայի ռազմավարական խնդիրների վերաբերյալ առաջարկություններով,

  • ֆինանսաբանկային և վարկային ինդուստրայի վերաբերյալ տնտեսագիտական վերլուծությունների և հետազոտությունների իրականացում,

  • Միության և Միության անդամների գործունեության մասին տեղեկատվության տարածում և քարոզչության խրախուսում,

  • Միության անդամների և անձնակազամի վերապատրաստում և դասընթացների կազմակերպում,

  • Ինքնակարգավորում-Ինքնակարգավորման համակարգի ներդրման պոտենցիալ ուղղություններն են կորպորատիվ կառավարումը, սպառողների շահերի պաշտպանությունը, գործարար վարվելակերպի կանոնների ներդրումը, վարկավորման թափանցիկությունը, հաճախորդների շրջանում ֆինանսական գրագիտության տարածումը:

Please reload