ՀՀ ՎԿՄ նախագահ

ՀՀ ՎԿՄ նախագահն ընտրվում է Ընդհանուր ժողովի կողմից Ժողովին մասնակցող և քվեարկության իրավունք ունեցող անդամների ձայների երկու երրորդով, ընդ որում Միության նախագահի պաշտոնավարումը կարող է Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ երկարաձգվել ևս մեկ տարի: 

Please reload

Արմեն Գաբրիելյան

Please reload