«Արեգակ»  ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության առաքելությունն է նպաստել  ցածր եկամուտ ունեցող փոքր և միջին ձեռնարկատերերի տնտեսական զարգացմանը` տրամադրելով բարձրորակ, մատչելի և կայուն ֆինանսական ծառայություններ:

«ԲԼԵՍՍ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը գրանցվել և լիցենզավորվել է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի Խորհրդի 2007թ-ի ապրիլին:

Գազել Ֆինանս միջազգային ներդրումային հիմնադրամը Հայաստանում գրանցված է որպես Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն (ՈՒՎԿ): Առաքելությունն է ստեղծել ավելի լավ ֆինանսական ապագա` աշխատունակ և ներուժ ունեցող ձեռնարկատերերի և այն համայքների համար, որոնք օգտվում են նրանց ծառայություններից։

«ԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ (գրանցված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 10.10.2006թ.)

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության ստեղծման հիմնական նպատակն ու առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական շուկայի առաջատար դիրքերում հայտնվելն է, վարկային գործառնությունների իրականացման լայն հնարավորություններով հանրությանը ներկայանալն ու ինչու չէ նաև մրցակցային շուկայում լուրջ դերակատարություն ունենալը:

«ԳՈՒԴԿՐԵԴԻՏ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերությունը սատարում է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության կայուն զարգացմանը:

ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ ՍՊԸ առաքելությունն է միկրովարկավորման միջոցով նպաստել սոցիալական արդարության և մարդկային արժանապատվության ապահովմանը:

«Կամուրջ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության առաքելությունն է տրամադրել մատչելի ֆինանսական և գործարարության աջակցմանն ուղղված այլ ծառայություններ ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին, նաև գերփոքր և փոքր ձեռներեցությամբ զբաղված անձանց` նրանց սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման նպատակով:

«Նորման Կրեդիտ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ նպատակն է լինել առաջատար ֆինանսական ընկերություններից մեկը ՀՀ-ում` հաճախորդների ֆինանսավորման մատչելիության և հասանելիության տեսանկյունից: Առաքելությունն է առաջարկել ֆինանսական ծառայություններ այն հաճախորդներին, որոնք փնտրում են ֆինանսավորման համար մատչելի պայմաններ, վարկավորման արագ և պարզ եղանակ:

«ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության առաքելությունն է գործարար զարգացման և ֆինանսական ծառայությունների տրամադրումը ձեռներեցներին` իրականացնելու արդյունավետ նախաձեռնությունների աջակցություն Հայաստանում երեխաների բարեկեցիկ կյանք հետապնդող ընտանիքներին և համայնքներին:

«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ-ի առաքելությունն է աջակցել Հայաստանի գյուղատնտեսության կայուն զարգացմանը արդյունավետ և ճկուն ֆինանսական ծառայությունների մատուցման միջոցով:

«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»  ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն առևտրային կոոպերատիվը առաքելությունն է բարելավել կյանքի որակը Հայաստանի Հանրապետության գյուղերում` մատուցելով կոոպերատիվ սկզբունքների վրա հիմնված մատչելի ֆինանսավարկային ծառայություններ:

«ՖԻՆՔԱ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության առաքելությունն է մատուցել ֆինանսական ծառայություններ աշխարհի ամենացածր եկամուտ ունեցող ձեռնարկատերերին, որպեսզի նրանք կարողանան ստեղծել նոր աշխատատեղեր, կառուցեն հիմնական միջոցներ և բարելավեն իրենց կենսամակարդակը:

Please reload