ՀՀ ՎԿՄ-ն մասնակցեց Ֆինանսական գրագիտության և ֆինանսավորման հասանելիության վերաբերյալ չորրորդ միջազգային համաժողովին

2018 թ. փետրվարի 13-ին Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայում կայացավ Ֆինանսական գրագիտության և ֆինանսավորման հասանելիության վերաբերյալ չորրորդ միջազգային համաժողովը: Համաժողովի այս տարվա հիմնական թեման էր «Նոր հնարավորություններ և ռիսկեր ֆինանսական սպառողների համար»: Համաժողովը կազմակերպված էր Ռուսական միկրոֆինանսական կենտրոնի, Միկրոֆինանսական շուկայի շահառուների ազգաին ասոցիացիայի և Citi հիմնադրամի կողմից: ՀՀ ՎԿՄ-ից համաժողովին մասնակցել և Հայաստանի փորձն է ներկայացրել ՀՀ ՎԿՄ գործադիր տնօրեն Խորեն Քերոբյանը:

Համաժողովին մասնակցում էին ինչպես Ռուսաստանից, այնպես էլ տարբեր երկրներից հրավիրված փորձագետներ՝ ներկայացնելու իրենց երկրի փորձը: Համաժողովը բաղկացած էր 6 հիմնական բաժիններից՝ 

1. Հաջորդ 5 տարիներին ՌԴ-ում ֆինանսական գրագիտության բարձրացման ռազմավարության գործնական իրականացումը, ներառյալ կողմերի փոխգործակցությունը, ֆինանսական հաստատությունների դերը, հնարավոր գործողությունները, ակնկալվող արդյունքները եւ ապագա հեռանկարները:

2. Վարքային տնտեսությունը եւ դրա ազդեցությունը էթիկական չափանիշներին և ֆինանսական շուկայի մասնակիցների սոցիալական պատասխանատվության մակարդակին:

3. Մեծահասակների բնակչության եւ քաղաքացիների առավել խոցելի խմբերի ֆինանսական ուսուցման մոտեցումները:

4. Սպառողի վստահությունը, որպես ֆինանսական շուկայում հաջող մարքեթինգային ռազմավարության առանցքային գործոն:

5. FinTech- ի գործիքների եւ ծառայությունների աճող դերը սպառողների ֆինանսական գրագիտության բարձրացման գործում:

6. Ինչ պետք է լինի ֆինանսական շուկայի եւ քաղաքացիական հասարակության փոխհարաբերությունները `բնակչության ֆինանսական գրագիտության բարձրացման համար:

Please reload