Սոցիալական պատասխանատվության կառավարման վերապատրաստում

ՀՀ ՎԿՄ-ն CERISE-ի և Միկրոֆինանսական կենտրոնի հետ համատեղ կազմակերպել է մեկօրյա վերապատրաստում սոցիալական պատասխանատվության կառավարման վերաբերյալ: Այս վերապատրաստումը միտված էր ծանոթացնելու մասնակիցներին միկրոֆինանսական հաստատությունների համար նախատեսված սոցիալական աուդիտի գործիքի՝ SPI4-ի հետ: Այս գործիքի միջոցով ֆինանսական հաստատությունները կարող են տեսնել, թե ինչքանով են իրենք համապատասխանում սոցիալական պատասխանատվության կառավարման միջազգային չափանիշներին: 

Հայաստան ժամանած մասնագետները մասնակիցներին ներկայացրեցին SPI4 ծրագիրը և դրա կիրառման հետ կապված առաջիկա ծրագրերը:
Մեկօրյա վերապատրաստման ընթացքում մասնակիցները սովորեցին իրականացնել SPI4 աուդիտ, ինչպես նաև ինչպես օգտագործել գնահատման արդյուքները, սահմանել գործողությունների նախագիծ և գտնել համապատասխան տեխնիկական ռեսուրսներ գործիքի կիրառման աջակցության համար: 13 մասնակցիներ ՀՀ ՎԿՄ անդամ 9 կազմակերպություններից, 3 ՀՀ ՎԿՄ աշխատակիցներ և 1 մասնակից Հաբիթաթ ֆոր Հյումանիթի շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունից մասնակցեցին վերապատրաստմանը:

Please reload

Հայաստանի Հանրապետության վարկային կազմակերպությունների միություն

Հասցե: ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան փող. 26/3,  702 սեն.

Հեռ.: (374-10) 52 66 94

Էլ. Հասցե:  director@ucora.am