Սոցիալական պատասխանատվության կառավարման վերապատրաստում

ՀՀ ՎԿՄ-ն CERISE-ի և Միկրոֆինանսական կենտրոնի հետ համատեղ կազմակերպել է մեկօրյա վերապատրաստում սոցիալական պատասխանատվության կառավարման վերաբերյալ: Այս վերապատրաստումը միտված էր ծանոթացնելու մասնակիցներին միկրոֆինանսական հաստատությունների համար նախատեսված սոցիալական աուդիտի գործիքի՝ SPI4-ի հետ: Այս գործիքի միջոցով ֆինանսական հաստատությունները կարող են տեսնել, թե ինչքանով են իրենք համապատասխանում սոցիալական պատասխանատվության կառավարման միջազգային չափանիշներին: 

Հայաստան ժամանած մասնագետները մասնակիցներին ներկայացրեցին SPI4 ծրագիրը և դրա կիրառման հետ կապված առաջիկա ծրագրերը:
Մեկօրյա վերապատրաստման ընթացքում մասնակիցները սովորեցին իրականացնել SPI4 աուդիտ, ինչպես նաև ինչպես օգտագործել գնահատման արդյուքները, սահմանել գործողությունների նախագիծ և գտնել համապատասխան տեխնիկական ռեսուրսներ գործիքի կիրառման աջակցության համար: 13 մասնակցիներ ՀՀ ՎԿՄ անդամ 9 կազմակերպություններից, 3 ՀՀ ՎԿՄ աշխատակիցներ և 1 մասնակից Հաբիթաթ ֆոր Հյումանիթի շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունից մասնակցեցին վերապատրաստմանը:

Please reload

Սոցիալական պատասխանատվության կառավարման վերապատրաստում

Սոցիալական պատասխանատվության կառավարման վերապատրաստում

Սոցիալական պատասխանատվության կառավարման վերապատրաստում

Սոցիալական պատասխանատվության կառավարման վերապատրաստում

Սոցիալական պատասխանատվության կառավարման վերապատրաստում

Սոցիալական պատասխանատվության կառավարման վերապատրաստում

Սոցիալական պատասխանատվության կառավարման վերապատրաստում

Սոցիալական պատասխանատվության կառավարման վերապատրաստում

Սոցիալական պատասխանատվության կառավարման վերապատրաստում

Սոցիալական պատասխանատվության կառավարման վերապատրաստում