Սյունիքի մարզ

«Արեգակ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Կապանի մասնաճյուղ` Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Գարեգին Նժդեհ փող. 12շ. 1 բ.

Հեռ.` (0285) 5 22 01

էլ. հասցե` Ga.Mkrtchyan@aregak.am

 

Գորիսի մասնաճյուղ` Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Գ. Նժդեհ փող. 43 (45)

Հեռ.` (0284) 2 44 37

էլ. հասցե` Ga.Mkrtchyan@aregak.am

 

Սիսիանի մասնաճյուղ` Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Սիսական փող. 37/3

Հեռ.` (0283) 2 68 48

էլ. հասցե` Ga.Mkrtchyan@aregak.am

«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

Սիսիանի մասնաճյուղ՝ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Իսրայելյանի փողոց, թիվ 33/2

Հեռ.` (0283) 2 40 33, (077, 096) 54-79-49

Էլ. հասցե՝  sisian@bless.am

«Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Կապանի մասնաճյուղ` Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 1/51

Հեռ.` (0285) 2 22 92

Էլ. հասցե`

 

Սիսիանի մասնաճյուղ`Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Որոտան 1ա

Հեռ.` (0283) 2 30 30, 2 47 73

Էլ. հասցե`

 

Գորիսի մասնաճյուղ` Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Գուսան Աշոտի 24/6

Հեռ.` (0284) 3 00 16

Էլ. հասցե`

«ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

Կապանի մասնաճյուղ` Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Մելիք-Ստեփանյան փ. 10, շենք 33/1

Հեռ.` (0285) 5 21 94

Էլ. հասցե՝

 

Գորիսի մասնաճյուղ`Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Կոմիտաս փողոց, 26/24

Հեռ.` (0284) 2 58 79

Էլ. հասցե՝

 

Մեղրու մասնաճյուղ` Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Զ. Անդրանիկի փ. 26/26

Հեռ.՝ (0286) 4 23 37

Էլ. հասցե՝

 

Սիսիանի մասնաճյուղ` Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Իսրայելյան փողոց 6/6

Հեռ.`(0283) 2 66 01

Էլ. հասցե՝

«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Սառնակունքի ներկայացուցչություն՝ Սյունիքի մարզ, գ. Սառնակունք

Հեռ.՝

Էլ. հասցե՝

«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈՒՎԿ ԱԿ

Սիսիանի մասնաճյուղ՝ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Սիսականի փ. 11

Հեռ.՝ (0283) 2 61 20

Էլ. հասցե՝ fca.sisian@fca.am

«Ֆինքա» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Կապանի մասնաճյուղ` Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Մանուկյան փ., շ.3
Հեռ.՝ (060) 46 65 50

Էլ. հասցե՝

 

Գորիսի մասնաճյուղ` Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Մաշտոցի փ. 98
Հեռ.՝ (060) 46 65 33

Էլ. հասցե՝

 

Մեղրու մասնաճյուղ՝ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Փարամազ փ. 4/6

Հեռ.՝ (060) 46 65 91

Էլ. հասցե՝

Please reload