Գեղարքունիքի մարզ

«Արեգակ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Գավառի մասնաճյուղ` Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Բոշնաղյան փողոց 14/1

Հեռ.` (0264) 2 11 61

էլ. հասցե` R.Simonyan@aregak.am

 

Ճամբարակի մասնաճյուղ` Գեղարքունիքի մարզ, ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փող. 2/10

Հեռ.` (0265) 2 39 66

էլ. հասցե` R.Simonyan@aregak.am

 

Մարտունու մասնաճյուղ` Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի, Երևանյան փող. 9

Հեռ.` (0262) 4 12 42

էլ. հասցե` L.Makhsudyan@aregak.am

 

Սևանի մասնաճյուղ` Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան, Խաղաղության փող. 4/1-2

Հեռ.`  (0261) 2 10 23

էլ. հասցե` R.Simonyan@aregak.am

 

Վարդենիսի մասնաճյուղ` Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս, Ռոմանի փող. 7/1

Հեռ.` (0269) 2 16 10

էլ. հասցե` L.Makhsudyan@aregak.am

«ԷԿԼՕՖ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

Վարդենիսի ներկայացուցչություն` Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս, Հ. Անդրեասյան փողոց 1 

Հեռ.` (0269) 2 47 90

էլ. հասցե` vardenis@eclof.am

«Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Գավառի մասնաճյուղ` Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Սայադյան 2/1

Հեռ.` (0264) 3 02 03

Էլ. հասցե՝

 

Մարտունու մասնաճյուղ`Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի, Մյասնիկյան  47

Հեռ.` (0262) 4 11 00

Էլ. հասցե`

 

Վարդենիսի մասնաճյուղ`Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս, Հ. Անդրեասյան 6/4

Հեռ.` (0269) 2 27 17

Էլ. հասցե`

«ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

Նոր Բայազետի մասնաճյուղ՝ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Զորավար Անդրանիկի փողոց 31

Հեռ.՝ (0264) 2 58 00

Էլ. հասցե`

«Ֆինքա» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Ճամբարակի մասնաճյուղ՝ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Ճամբարակ, Սեպտեմբերի 21 փ., 2

Հեռ.՝ (060) 46 65 72

Էլ. հասցե՝

 

Մարտունու մասնաճյուղ՝ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի, Մյասնիկյան փ. 8

Հեռ.՝ (060) 46 65 86

Էլ. հասցե՝

 

Վարդենիսի մասնաճյուղ՝ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս, Հ. Անդրեասյան փ. 6/5

Հեռ.՝ (060) 46 65 94

Էլ. հասցե՝

Please reload