Լոռու մարզ

«Արեգակ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Վանաձորի մասնաճյուղ` Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մ. պողոտա, 53/2

Հեռ.` (0322) 4 55 61

էլ. հասցե` K.Khachatryan@aregak.am

 

Ալավերդու մասնաճյուղ` Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի, Սայաթ Նովա փող. 18/4

Հեռ.` (0253) 2 43 04; 2 43 06

էլ.  հասցե` V.Dadoyan@aregak.am 

 

Ստեփանավանի մասնաճյուղ` Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան, Գ.Նժդեհի փող. 18ա

Հեռ.` (0256) 2 41 01

էլ. հասցե` K.Khachatryan@aregak.am

«ԷԿԼՕՖ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

Ստեփանավանի ներկայացուցչություն` Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան, Միլիոնի փողոց թիվ 70ա

Հեռ.` (0256) 2 47 70 

Էլ. հասցե`   stepanavan@eclof.am

«Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Վանաձորի մասնաճյուղ`Լոռու մարզ,  ք. Վանաձոր, Գրիգոր Լուսավորչի 40/2

Հեռ.` (0322) 2 05 27, (0322) 2 09 27

Էլ. հասցե`

 

Տաշիրի մասնաճյուղ`Լոռու մարզ,  ք. Տաշիր, Ջահուկյան փ. 23ա

Հեռ.` (0254) 2 33 32, (0254) 2 33 34

Էլ. հասցե`

«ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

Վանաձորի մասնաճյուղ` Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի պողոտա 59/1

Հեռ.`(0322) 2 39 51

Էլ. հասցե՝

 

Ստեփանավանի մասնաճյուղ` Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան, Գ. Նժդեհի փ. 6ա

Հեռ.` (0256) 2 40 14

Էլ. հասցե`

«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Ստեփանավանի ներկայացուցչություն՝ Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան, Վիրահայոց փողոց 106/ա

Հեռ.՝

Էլ. հասցե՝

«Ֆինքա» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Վանաձորի 1 մասնաճյուղ` Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծ պող. 22գ
Հեռ.՝ (060) 46 65 85

Էլ. հասցե՝

 

Ալավերդու մասնաճյուղ՝ Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի, Թումանյան փ. 51/2

Հեռ.՝ (060) 46 65 41

Էլ. հասցե՝

 

Սպիտակի մասնաճյուղ՝ Լոռու մարզ, ք. Սպիտակ, Ս. Ավետիսյան փ. 2

Հեռ.՝ (060) 46 65 80

Էլ. հասցե՝

 

Ստեփանավանի մասնաճյուղ`Լոռու մարզ,  ք. Ստեփանավան, Սուրբ Նշանի փ. 12բ
Հեռ.՝ (060) 46 65 75

Էլ. հասցե՝

 

Տաշիրի մասնաճյուղ՝ Լոռու մարզ, ք. Տաշիր, Երևանյան փ. 199

Հեռ.՝ (060) 46 65 63

Էլ. հասցե՝

Please reload