Որոշումներ

ՀՀ ՎԿՄ Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ ի գիտություն է ընդունվել տարեկան հաշվետվությունը։