Որոշումներ

ՀՀ ՎԿՄ Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ ի գիտություն է ընդունվել տարեկան հաշվետվությունը։

Հայաստանի Հանրապետության վարկային կազմակերպությունների միություն

Հասցե: ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան փող. 26/3,  702 սեն.

Հեռ.: (374-10) 52 66 94

Էլ. Հասցե:  director@ucora.am