Արագածոտնի մարզ

«Արեգակ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Աշտարակի մասնաճյուղ` Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Սիսակյան փ. 25շ., 36բն.

Հեռ.` (0232) 3 33 12

Էլ. հասցե՝ H.Shahinyan@aregak.am

 

Ապարանի մասնաճյուղ` Արագածոտնի մարզ, ք. Ապարան, Մ.Բաղրամյան փ. 25/1

Հեռ.` (0252) 2 55 16

Էլ. հասցե՝ H.Shahinyan@aregak.am

 

Թալինի մասնաճյուղ` Արագածոտնի մարզ, ք. Թալին, Գորկու փող. 12

Հեռ.` (0249) 2 30 82

Էլ. հասցե՝ H.Shahinyan@aregak.am

«Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Ապարանի մասնաճյուղ՝ Արագածոտնի մարզ, ք. Ապարան, Մ. Բաղրամյան 47/11

Հեռ.՝ (0252) 2 43 33

Էլ. հասցե`

«ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

Թալինի մասնաճյուղ` Արագածոտնի մարզ, ք. Թալին, Սպանդարյան 3/2

Հեռ.՝ (0249) 2 34 94

Էլ. հասցե`

«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Աշտարակի մասնաճյուղ՝ Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Աշտարակեցի փողոց հ.12
Հեռ.՝ (374 23) 23 69 03

Էլ. հասցե՝

«Ֆինքա» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Աշտարակի մասնաճյուղ` Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Սիսակյան փ. 14/48բ.
Հեռ.՝ (060) 46 65 45

Էլ. հասցե՝

 

Ապարանի մասնաճյուղ` Արագածոտնի մարզ, ք. Ապարան, Մ. Բաղրամյան փ. 24
Հեռ.՝ (0252) 2 53 30

Էլ. հասցե՝

 

Թալինի մասնաճյուղ՝ Արագածոտնի մարզ, ք. Թալին, Շահումյան փ. 1, հյուրանոց
Հեռ.՝ (060) 46 65 77

Էլ. հասցե՝

Please reload