Տավուշի մարզ

«Արեգակ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Իջևանի մասնաճյուղ` Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Գանինի փող. 4

Հեռ.` (0263) 3 52 42

էլ. հասցե` G.Harutyunyan@aregak.am

 

Բերդի մասնաճյուղ` Տավուշի մարզ,  ք. Բերդ, Մաշտոցի փող. 26/2

Հեռ.` (0267) 2 48 88

էլ. հասցե` G.Harutyunyan@aregak.am

 

Նոյեմբերյանի ներկայացուցչություն` Տավուշի մարզ,  ք. Նոյեմբերյան, Զ. Անդրանիկի փող. 6 և 6/2

Հեռ.` (0253) 2 43 04, 2 43 06

էլ. հասցե` A.Mamyan@aregak.am

«Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Իջևանի մասնաճյուղ`  Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Աբովյան 5/5

Հեռ.` (0263) 4 01 54, 4 02 54

Էլ. հասցե`

 

Նոյեմբերյանի մասնաճյուղ`  Տավուշի մարզ, ք. Նոյեմբերյան, Նոյեմբերի 29 փ., 1/2

Հեռ.` (0266) 2 37 64

Էլ. հասցե`

 

Բերդի մասնաճյուղ` Տավուշի մարզ, ք. Բերդ, Մաշտոցի 90/4ա

Հեռ.`(0267) 2 42 54

Էլ. հասցե`

«ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

Իջևանի մասնաճյուղ`Տավուշի մարզ,  ք. Իջևան, Ա. Մելիքբեկյան 4

Հեռ.` (0263) 4 00 48

Էլ. հասցե՝

 

Նոյեմբերյանի մասնաճյուղ՝ Տավուշի մարզ, ք. Նոյեմբերյան, Զորավար Անդրանիկի փողոց 6/2

Հեռ.՝ (0266) 2 45 55

Էլ. հասցե`

«Ֆինքա» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Իջևանի մասնաճյուղ` Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Վալանսի փ. 6/2
Հեռ.՝ (060) 46 65 76

Էլ. հասցե՝

 

Բերդի մասնաճյուղ`Տավուշի մարզ, ք. Բերդ, Նահապետի փ. թիվ 8
Հեռ.՝ (060) 46 65 69

Էլ. հասցե՝

 

Դիլիջանի մասնաճյուղ` Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյանի փ. 30Ե

Հեռ.՝ (060) 46 65 64

Էլ. հասցե՝

 

Նոյեմբերյանի մասնաճյուղ` Տավուշի մարզ, ք. Նոյեմբերյան, Բարեկամության փ. 2
Հեռ.՝ (060) 46 65 56

Էլ. հասցե`

Please reload